Typy partii politycznych

Partie polityczne to organizacje zrzeszające grupę ludzi, którzy za cel stawiają sobie zdobycie władzy. Sposoby dojścia do władzy mogą mieć charakter pokojowy, legalny lub też nie. Partie zdobywające poparcie przez negowanie zastanego ustroju to partie antysystemowe. Jej członkowie tłumacza, że aby zmienić zastany system polityczny, muszą stać się jego częścią i wziąć udział w wyborach. To założenie jest przewrotne dlatego, że gdyby działacze tacy chcieli być konsekwentni w głoszeniu swoich poglądów, po wygraniu wyborów, musieliby zrezygnować z działalności publicznej. Jednak jak powszechnie wiadomo, słowa i działania to w polityce dwie odrębne kwestie, które rzadko łączą się ze sobą. Z powodu treści prezentowanych przez partie antysystemowe, są one wykluczane z dyskusji publicznej. Jej politycy są marginalizowani w mediach, co sprawia, że mają ograniczoną możliwość promowania swoich postulatów. Dlatego też ich szansa na zdobycie przyzwoitego poparcia jest znikoma.