Zgoda w sejmie

Zgoda w sejmie

Bardzo trudno o zgodę we współczesnym parlamencie, jeśli będziemy mieli na myśli pluralizm partii politycznych. Chodzi tu rzecz jasna o sztandarowe poglądy, którymi to różnią się między sobą dane partie, nie ma w tym nic dziwnego. Śmiało nawet rzec można, że pewna rozbieżność w poglądach pomiędzy polskimi partiami jest nawet wskazana. To właśnie ona powoduje pewnego rodzaju ożywienie w sejmie, które to sprawia, że...

Czytaj