Kontakt wyborcy z urzędnikiem

Kontakt wyborcy z urzędnikiem

Posłowie jako przedstawiciele ogółu obywateli, mają obowiązek regularnego opinii wśród społeczeństwa. Mogą robić to na szereg sposób. Popularną, ale nie działająco bezpośrednio metodą są sondaże. Badania popularności lub nie określonej przeprowadzane są regularnie i pozwalają politykom dowiedzieć się, co myślą wyborcy. Tak naprawdę, problemy zaczynają się, kiedy to wyborcę chce skontaktować się z posłem. Posłowie , oprócz regularnej pensji, otrzymują pokaźne środki na utrzymanie biur poselskich. Są one dla nich miejscami pracy na terenie, z którego zostali wybrani. Wyborcy mogą w określonych godzinach spotkać się z posłem i zasygnalizować swój problem. Często zdarza się tak, że poseł bywa w biurze sporadycznie i kontakt odbywa się przez pośredników, czyli pracowników biura poselskiego. Taki wyborca może czuć się rozczarowany i ignorowany. Politycy znacznie chętniej wchodzą w relacje z obywatelami, kiedy w pobliżu obecne są kamery. Wówczas wszystkie problemy wydają im się poważne i bardzo łatwe do rozwiązania.